28 Feb

Reklama w sieci usług prawniczych

Usługi prawne, podobnie jak inne usługi, wymagają pozyskiwania nowych klientów. Wynika to z praw rynkowych i podstaw marketingu. Problem ten dotyczy zarówno notariuszy, radców prawnych oraz adwokatów. Reklama w sieci usług prawniczych nie jest jednak taka prosta, rządzi się bowiem innymi zasadami. Uregulowania dotyczące propagowania usług wspomnianych profesji są najczęściej ujęte w przepisach wewnętrznych, a mianowicie w kodeksach etyki zawodowej poszczególnych zawodów.

Zdecydowanie zabrania się reklamowania usług świadczonych przez notariuszy. Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza mówi o konieczności kierowania się zasadą lojalności, szacunku i życzliwości wobec innych notariuszy, z jednoczesnym zachowaniem prawa do oceny ich pracy i wystrzegania się form nieuczciwej konkurencji zawodowej, jak choćby reklama osobista. Każdy notariusz ma obowiązek poinformować o swojej działalności Radę Izby Notarialnej. Samorząd notarialny wprowadził regulacje dotyczące posiadania stron internetowych. Określono, że notariusz może dla swojej kancelarii prowadzić wyłącznie jedną stronę internetową. Oprawa graficzna strony nie może naruszać powagi zawodu notariusza. W odniesieniu do zawodu adwokata natomiast, reklama w sieci usług prawniczych jest wyjątkowo restrykcyjna. Adwokaci mają zakaz reklamowania się, mogą jednak informować o swojej działalności. Tą grupę zawodową obowiązuje także zakaz pozyskiwania klientów w sposób, który narusza godność zawodu. Adwokat jest uprawniony do informowania klientów poprzez dane zamieszczane na dokumentach firmowych, opracowywanie broszur i informatorów. Niedopuszczalnym jednak jest wysyłanie swojej oferty do potencjalnych klientów, którzy nie wyrazili na to zgody. Poza tym, zabrania się finansowania audycji lub artykułów promujących konkretną kancelarię. Reklama w sieci usług prawniczych inaczej wygląda w odniesieniu do radców prawnych- nie dotyczy ich bezpośrednio wyrażony zakaz stosowania reklamy. Kodeks Etyki Radców Prawnych zawiera informacje o możliwości informowania o swojej działalności. Warto dodać, że zabrania się podawać do publicznej wiadomości dane sprzeczne z prawdą, naruszające dobre obyczaje, wprowadzające w błąd, czy też ograniczające klientowi swobodę dokonania wyboru. Poza tym nie można formułować obietnic, dających nadzieję usługobiorcy na szybkie załatwienie jego sprawy. Szeroko pojęta grupa prawnicza nie powinna promować się w środkach masowego przekazu w zakresie wykraczającym poza konieczny przekaz informacji.

 

24 Jan

Polski prawnik w UK

Polski prawnik w UK – różnice w określeniach i obowiązkach

Terminem „prawnik” określa się grupę osób specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu prawa. Niemniej jednak, w zależności od rodzaju wykonywanych obowiązków, w jej obrębie wyróżnia się też mniejsze zawody prawnicze. Każdy z nich określany jest w inny sposób. Postanowiliśmy wyjaśnić zawiłości związane z nazewnictwem i napisać jak określany jest polski prawnik w UK, zwracając szczególną uwagę na to, czym się konkretnie zajmuje.

Polski prawnik w UK – określenia

  • Solicitor – to prawnik, który zajmuje się prowadzeniem spraw klientów i reprezentowaniem ich stanowiska przed instytucjami np. urzędami lub ubezpieczalniami oraz sądami (może uczestniczyć w sprawach, ale jako reprezentant, a nie obrońca). Pełni również funkcję pośrednika między klientem a barristerem. Główny zakres jego działań stanowi doradztwo i to w przeróżnych zakresie oraz sporządzanie wszelkiego rodzaju dokumentów, począwszy od aktów własności nieruchomości, po testamenty, dokumenty rozwodowe, wnioski roszczeniowe o odszkodowania i roszczenia PPI, umowy przedsiębiorcze, kontrakty. Tego rodzaju polski prawnik w UK bardzo często pracuje w prywatnych kancelariach lub zakłada własną działalność gospodarczą. Może też liczyć na zatrudnienie w dużej firmie lub korporacji – wtedy świadczy usługi doradcze, które mają przysporzyć jej korzyści, zajmuje się obsługą prawną spotkań, rejestrowaniem i archiwizowaniem wszelkiej dokumentacji, proponowaniem możliwych rozwiązań z sytuacji itp. Oczywiście, aby nim zostać należy ukończyć odpowiednie studia prawnicze bądź kurs przekwalifikowujący, następnie uzyskać pozytywną ocenę z kursu praktycznego i odbyć m.in. dwuletnią praktykę w kancelarii pod opieką doświadczonego solicitora.
  • Barrister – to polski prawnik w UK, który pełni rolę adwokata/obrońcy osoby oskarżonej przed sądem o dokonanie przestępstw karnych, gospodarczych itp. Do jego zadań należy zebranie mocnego materiału dowodowego, na podstawie którego możliwe stanie się uniewinnienie klienta bądź zmniejszenie wymiaru kary, którą będzie musiał ponieść za swoje czyny. Przygotowuje linię obrony, przedstawia stanowisko klienta, szuka świadków itp., a zatem dąży do korzystnego dla klienta zakończenia sprawy. Aby móc pracować w tym zawodzie konieczne jest, oprócz ukończenia studiów, zrobienie aplikacji, której koszty należy pokryć z własnej kieszeni. Zdobycie wykształcenia jest dość drogie, jednak późniejsze zarobki w pełni to wynagradzają.
  • Attorney – to polski prawnik w UK, który broni oskarżonego w sądzie. Zajmuje się tym samym, co barrister, jednak różnica polega na tym, że nie może reprezentować przed sądem oskarżyciela czy powoda.
  • Counsel – to określenie, którego używa się w stosunku do radców prawnych. Polski prawnik w UK pracujący w tym zawodzie zajmuje się głównie udzielaniem porad klientom i doradzaniem najlepszych możliwych rozwiązań z trudnych sytuacji.
  • Advocate – tym mianem określa się polskiego prawnika w UK, który broni interesów oskarżonego lub oskarżyciela. Oczywiście musi działać na korzyść klienta i dołożyć wszelkich starań, by w czasie śledztwa poniósł jak najmniejsze starty (nawet jeśli jest winien zarzucanych mu czynów).
23 Nov

Polski prawnik w UK – dlaczego warto powierzyć mu prowadzenie sprawy odszkodowawczej?

Z roku na rok ilość kancelarii prawnych, specjalizujących się w odzyskiwaniu odszkodowań za wypadki na terenie Wielkiej Brytanii, systematycznie wzrasta. Powodem takiej sytuacji jest rosnące zapotrzebowanie właśnie na tego typu usługi. Mnóstwo osób woli powierzyć swoją sprawę specjaliście, niż samodzielnie walczyć o należne pieniądze z ubezpieczalnią sprawcy czy przed sądem. Zastanawiasz się w czym może Ci pomóc polski prawnik w UK i dlaczego warto powierzyć mu prowadzenie sprawy odszkodowawczej? Odpowiedź znajdziesz w dalszej części artykułu.

  1. Profesjonalizm – polski prawnik w UK to osoba wykwalifikowana i doświadczona, która potrafi chłodno podejść do sprawy i pokierować nią tak, by uzyskać dla Ciebie jej najkorzystniejsze rozwiązanie. Ponadto dokładnie przeanalizuje dostarczony przez Ciebie materiał dowodowy, oszacuje szanse na wygraną i podpowie co zrobić, aby je zwiększyć. Co niezwykle istotne – otrzyma pieniądze dopiero po wygranej sprawie, więc na pewno zrobi wszystko, by doprowadzić do jej pomyślnego zakończenia.
  2. Oszczędność czasu – korzystając z pomocy takiej osoby, jak polski prawnik w UK zaoszczędzisz sporo czasu, który będziesz mógł przeznaczyć na odpoczynek i rekonwalescencję. Z racji tego, że on zajmie się dopełnieniem wszelkich formalności, kontaktem z ubezpieczalnią sprawcy itp., Ty będziesz mógł skupić się na innych, równie ważnych rzeczach. Pod uwagę musisz wziąć również to, że proces może trwać nawet kilkanaście miesięcy (zdarza się to przy szczególnie trudnych sprawach), podczas których będziesz musiał stawiać się na rozprawach, negocjować z ubezpieczycielami itp. To niestety na dłuższą metę może się okazać dla Ciebie męczące i spowoduje, że stracisz zapał do walki. Polski prawnik w UK jest przyzwyczajony do takich sytuacji i będzie umiał odpowiednio zareagować (jeśli szukasz profesjonalisty zajrzyj na polskiprawnikuk.co.uk).
  3. Reprezentacja – wykwalifikowany polski prawnik w UK z kilkuletnim doświadczeniem w branży z pewnością lepiej zaprezentuje Twoje stanowisko przed ubezpieczalnią sprawcy czy sądem. Będzie wiedział jakich argumentów i sformułowań użyć oraz, które aspekty podkreślić, by przechylić szalę zwycięstwa na Twoją stronę. Warto się zdać na jego umiejętności i intuicję oraz cierpliwie czekać na efekty.
  4. Wiedza – taka osoba, jak polski prawnik w UK z pewnością miała nieraz do czynienia z podobną sprawą do Twojej, więc będzie umiała ocenić, czy szanse na wynegocjowanie wysokiej kwoty odszkodowania są realne i czy w ogóle możliwe jest uzyskanie jakiejkolwiek rekompensaty. Po przeanalizowaniu wszystkich aspektów opracuje sposób najlepszy możliwy sposób działania i przedstawi możliwe rozwiązania z sytuacji. Co więcej, będzie umiał odpowiednio zareagować, gdy ubezpieczyciel zacznie uchylać się od obowiązku wypłaty odszkodowania lub, gdy pojawią się nowe dowody w sprawie.
  5. Doradztwo – spora część pracy polskiego prawnika w UK to świadczenie usług doradczych. To on podpowie Ci, jakie dokumenty zgromadzić, by zyskać większą szansę na otrzymanie należnego Ci odszkodowania i to w wysokości, która okaże się dla Ciebie satysfakcjonująca. Ponadto poinstruuje Cię jak przygotować wniosek roszczeniowy, by osiągnąć zamierzony skutek. Możesz go zapytać o wszystkie nurtujące Cię kwestie, a na pewno spokojnie i rzeczowo wyjaśni wszystkie zagadnienia i ostatecznie rozwieje wszelkie Twoje wątpliwości. To Twój reprezentant, więc dołoży wszelkich starań, byś uzyskał najlepszy dla siebie obrót sprawy.