21 Mar

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego – co musisz wiedzieć

Każdy pracodawca zobowiązany jest do skonstruowania dokumentu „ocena ryzyka zawodowego”, w odniesieniu do każdego stanowiska pracy, stworzonego w jego firmie. Ocena ryzyka zawodowego stało się podstawowym narzędziem służącym zwiększeniu bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników. Jej regularne przeprowadzanie stanowi doskonałą metodę minimalizowania stanu zagrożeń, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad jakością warunków gwarantowanych przez zakład pracy. Ocena ryzyka zawodowego pomaga zaoszczędzić obu stronom stosunku pracy stresu, strat finansowych oraz innych ewentualnych problemów, występujących przy wystąpieniu wypadków przy pracy lub rozpoznania chorób zawodowych.

Nie bez znaczenia ponadto są opinie pracowników wykonujących pracę na danych stanowiskach. Ich doświadczenie może okazać się nieocenione przy opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego. Identyfikacja zagrożeń wraz ze sprecyzowaniem zagrożeń występujących na każdym stanowisku pracy dotyczy śliskich lub nierównych powierzchni, ruchomych części maszyn, ostrych krawędzi. Zależy zakwalifikować również do nich pracę na wysokościach, kontakt z wysokimi ciśnieniem, prądem elektrycznym oraz substancjami chemicznymi, hałasem, pyłem, drganiami elektromagnetycznymi. Szkodliwa może okazać się wykonywanie pracy przy nieprawidłowym oświetleniu, wymagającej przenoszenia ciężarów, występowaniem wzmożonych czynników biologicznych, jak również – stresu i innych. Ocena ryzyka zawodowego jest ułatwiona dzięki zastosowaniu tzw. list kontrolnych, udostępnianych np. na okoliczność europejskiej kampanii na rzecz oceny ryzyka zawodowego.

Na etapie oszacowania ryzyka bardzo pomocne może okazać się wykorzystanie jednej spośród katalogu wielu dostępnych metod oceny ryzyka. W zależności od stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w zakresie chorób lub wypadków na danym stanowisku pracy, ryzyko kwalifikowane może być jako małe, średnie lub duże. Ryzyko duże stawia przed pracodawcą konieczność podjęcia niezwłocznych działań w celu eliminacji lub ograniczenia zdiagnozowanego ryzyka. W kwestii sprecyzowania działań ograniczających lub eliminujących ryzyko zawodowe należy przeanalizować te zagrożenia, wobec których stwierdza się najczęstsze występowanie. W odniesieniu do wysokiego ryzyka, powinny być podjęte działania z trybem natychmiastowym. Dopuszczalne średnie ryzyko także obliguje do działań, jednak ich charakter jego systematycznego zmniejszania. W przypadku ryzyka małego ważne jest, aby pozostawało ono niezmiennie na tym samym poziomie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *