11 Mar

Wypadek w pracy

Wypadek w pracy – jak postępować, by otrzymać odszkodowanie?

Do wypadku może dojść w każdym miejscu – na drodze, w trakcie jazdy samochodem, w budynku użyteczności publicznej i w pracy. Poszkodowanemu, który ucierpiał w ich wyniku, przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie powypadkowe. Żeby jednak stało się to możliwe, trzeba dopełnić szeregu formalności. W tym artykule wyjaśniamy, jak należy postępować, gdy ulegnie się wypadkowi w pracy.

Wypadek w pracy – jakie działania podjąć, by móc starać się o odszkodowanie?

Wypadkowi zawsze towarzyszą silne emocje, ból i strach, jednak warto w takiej chwili zachować zimną krew i rozwagę. Tuż po zdarzeniu należy zgłosić zaistnienie wypadku przełożonemu (kierownikowi lub szefowi) i dopilnować, aby odnotował go w Accident Book. Jeżeli firma nie prowadzi takiej książki, można spisać okoliczności zdarzenia na kartce i dostarczyć ją pracodawcy. Oczywiście kopię powinien zachować poszkodowany. Co ważne, w przypadku odniesienia poważnych ran i bardzo złego samopoczucia trzeba natychmiast udać się do szpitala. A co z wpisem w księdze? Można poprosić, by zajął się nim kolega z pracy.

Nawet jeśli wydaje się, że wypadek w pracy był niegroźny, poszkodowany powinien zgłosić się do lekarza lub szpitala w celu oceny stanu zdrowia. Medyk opatrzy rany i przygotuje dokumentację z obdukcji. Jej znaczenie jest ogromne, ponieważ stanowi podstawę do ubiegania się o odszkodowanie powypadkowe. Dlatego warto od razu poprosić o jej skopiowanie. Do przychodni/szpitala można dotrzeć we własnym zakresie, o ile stan zdrowia na to pozwala. Jeżeli jednak jest to niemożliwe, na miejsce zdarzenia trzeba jak najszybciej wezwać karetkę.

Gdy rekonwalescencja się zakończy, można rozpocząć starania o przyznanie odszkodowania za doznane obrażenia. Jak to zrobić? Do firmy trzeba przesłać list roszczeniowy, wtedy ubezpieczyciel, u którego pracodawca wykupił ubezpieczenie dla przedsiębiorstwa, rozpatrzy sprawę i wyda decyzję. Aby otrzymać zadośćuczynienie, należy udowodnić, że wypadek w pracy nastąpił z winy właściciela firmy, a więc w następstwie niedopatrzeń czy zaniedbań. Dowody w sprawie stanowią dokumentacja medyczna, wpis w Accident Book i zeznania świadków. Najlepiej dołączyć je do wniosku roszczeniowego i czekać na odpowiedź ubezpieczyciela. W razie odmowy przyznania odszkodowania, można dochodzić swoich spraw przed sądem. Co więcej, poszkodowanego w procesie roszczeniowym może wspierać doświadczony prawnik, który zajmie się wszelkimi formalnościami, analizą i kompletowaniem materiału dowodowego w sprawie oraz przejmie kontakt z ubezpieczycielem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *