20 Dec

Prawo karne: co wolno zatrzymanemu?

Każde prawo obowiązujące na terenie danego kraju reguluje pewne kwestie. Jeżeli chodzi o prawo karne to również tak jest. Na podstawie zawartych w nim zapisów wydaje się oskarżenia, toczy się postępowania karne i wydaje wyroki. Jego zapisy regulują także prawa przysługujące osobie zatrzymanej przez policję, wobec której zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa. Co wolno zatrzymanemu i czego może spodziewać się na komendzie? Tego dowiesz się z dalszej części artykułu.

Prawo karne – czego może żądać podejrzany?

Zgodnie z tym, co „mówi” prawo karne, osoba zatrzymana przez policję w Wielkiej Brytanii może domagać się obecności adwokata przy przesłuchaniu. Ma prawo skorzystać z jego darmowej porady, ale nie musi tego robić. W sytuacji, gdy nie zamierza się z nim konsultować, powinna wyjaśnić na piśmie, dlaczego zrzeka się z przysługującego jej prawa. Co więcej, może odbyć prywatną rozmowę z adwokatem. Oczywiście powinna ona poprzedzić przesłuchanie przez służby porządkowe.

Kolejna kwestia to prawo do zawiadomienia kogoś z bliskich o zatrzymaniu przez policję. Można to zrobić osobiście np. podczas rozmowy telefonicznej lub przekazać dane personalne policjantowi, który powiadomi wskazaną osobę. Dzięki temu rodzina lub ktoś ze znajomych zatrzymanego będą wiedzieć, gdzie się aktualnie znajduje i w razie potrzeby przyjadą na miejsce, aby go wesprzeć lub odebrać. Warto zauważyć, że w większości przypadków pobyt na komisariacie nie trwa dłużej niż 24 h, bo na tyle można kogoś zatrzymać bez postawienia mu zarzutów. Czas ten może zostać wydłużony, ale tylko w uzasadnionych przypadkach i za wydaniem zgody przez odpowiednie organy/urzędników.

Prawo karne nakazuje również przedstawienie zatrzymanemu na piśmie przepisów określonych w Police and Criminal Evidence Act. Może on również domagać się pisemnej informacji na temat przysługujących mu praw. Co ważne – zatrzymany wcale nie musi znać języka angielskiego, ani nie musi umieć się nim posługiwać. W razie problemów z komunikacją, może poprosić o tłumacza, który dokona przekładu na język, którym się posługuje.

Warto jeszcze nadmienić, że brytyjskie prawo zapewnia zatrzymanemu prawo do skorzystania z darmowej opieki medycznej. Kwalifikują go do tego: złe samopoczucie, urazy ciała itp. Oczywiście policjanci nie mogą odmówić wezwania na miejsce lekarza lub pogotowia ratunkowego.

Ostatni aspekt, który chcemy poruszyć to przesłuchanie i zwolnienie. Prawo karne wyraźnie wskazuje, że osoba zatrzymana ma prawo do złożenia zeznań lub milczenia, a więc odmowy składania zeznań, z tym że drugie rozwiązanie może mocno skomplikować sytuację i spowodować, że sprawa zostanie skierowana do sądu. Niemniej po upływie wspomnianych wcześniej 24 h osoba zatrzymana powinna zostać zwolniona do domu, chyba że zaistnieją pewne przesłanki dające możliwość przedłużenia aresztu. Oczywiście za zwolnienie nie trzeba uiszczać żadnej opłaty (kaucji).

Mamy nadzieję, że nasz artykuł uzmysłowił ci pewne kwestie i już wiesz, czego możesz żądać w razie zatrzymania przez policję. Pamiętaj, że każdy musi respektować przysługujące ci prawa! Co więcej, jeżeli zostaną ci postawione zarzuty i grozi ci rozprawa w sądzie, to koniecznie skorzystaj z pomocy doświadczonego prawnika (znajdziesz go na stronie polskiprawnikuk.co.uk). Prawo karne to dziedzina, którą też się zajmują, więc z pewnością doradzą ci najlepsze możliwe rozwiązania nawet z najtrudniejszej sytuacji.

 

15 Dec

Sądy w UK i ich rodzaje – omówienie

System sądowniczy obowiązujący w Wielkiej Brytanii dość mocno różni się od tego, który panuje w sąsiadujących z nią krajach. Wynika to głównie z niejednolitego systemu prawnego. Jakie istnieją sądy w UK i jakie rodzaje spraw rozpatrują? Tego dowiesz się z dalszej części artykułu!

Sądy w UK – rodzaje i podział na wydziały:

 • Supreme Court of the United Kingdom – czyli Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa. To sąd odwoławczy ostatniej instancji, który rozpatruje wszelkie sprawy z zakresu prawa karnego i cywilnego obowiązującego na terenie Anglii, Walii, Irlandii Północnej oraz Szkocji (tylko prawo cywilne).
 • Court of Appeal – sąd apelacyjny, w obrębie którego funkcjonują dwa wydziały: Karny i Cywilny. Wydział Karny rozpatruje odwołania od skazań i wyroków. Zasiada w nim trzech sędziów, którzy mogą zadecydować o unieważnieniu lub podtrzymaniu skazania/wyroku, zmienić wyrok lub zarządzić ponowny proces, a także podwyższyć wymiar kary. Z kolei Wydział Cywilny zajmuje się rozpatrywaniem odwołań od orzeczeń wydanych przez sądy okręgowe lub Wysoki Trybunał. Zasiada w nim trzech sędziów, z których każdy może wydać inne orzeczenie, niemniej wyrok zapada większością głosów. Sędziowie mają prawo wydać inne orzeczenie niż to, które wydały wyżej wspomniane instancje bądź wszcząć ponowny proces.
 • High Court of Justice – sądy w UK, które w większości przypadków rozpatrują sprawy cywilne (dowiedz się więcej o sądach w UK). Dzielą się na trzy wydziały: Wydział Kanclerski, Wydział Ławy Królowej i Wydział Rodzinny. Pierwszy z nich zajmuje się m.in. rozstrzyganiem spraw majątkowych, testamentami, spadkami i sporami dotyczącymi spółek. Drugi z nich specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Mowa np. o zniesławieniu, sporach handlowych i wynikających z braku dopełnienia warunków umów. Natomiast trzeciemu powierzane są sprawy z zakresu prawa rodzinnego, a więc rozwody, podział majątku między małżonkami, ustalenie opieki nad dzieckiem itp.
 • Magistrates Courts – to do nich kierowane są mniej poważne sprawy karne, sprawy nieletnich, niektóre sprawy cywilne i z zakresu prawa rodzinnego. Przeważnie rozpatrywaniem większości spraw zajmują się sędziowie niezawodowi, czyli osoby bez wykształcenia z zakresu prawa. Tworzą trzyosobowe składy, którym doradza urzędnik z wykształceniem prawniczym.
 • Crow Court – to sądy w UK, które rozpatrują najpoważniejsze sprawy karne. W jego skład wchodzą sędzia oraz ława przysięgłych składająca się z 12 przedstawicieli.
 • County Courts – w jego obrębie wyróżnia się: Okręgowe Sądy Cywilne oraz Okręgowe Sądy Rodzinne. Jak sama nazwa wskazuje – te pierwsze rozpatrują sprawy cywilne, a te drugie – sprawy rodzinne.
4 Dec

Najdziwniejsze przepisy prawne w UK

O tym że brytyjskie prawo w wybranych kwestiach wyraźnie różni się od polskiego, chyba nie trzeba nikomu przypominać. Napiszemy jednak więcej – niektóre regulacje prawne zakrawają o absurd! Wydaje ci się to niemożliwe?  Poniżej przedstawiamy kilka najdziwniejszych przepisów prawnych w UK, które wprawią cię w osłupienie.

Nietypowe przepisy prawne w UK:

 • Do parlamentu nie można przyjść w zbroi ani w nim umrzeć!
 • Przyklejenie znaczka pocztowego, na którym widnieje wizerunek królowej, do góry nogami może zostać uznany za akt zdrady, a za ten niegdyś groziła kara śmierci.
 • Mięso łabędzi niemych, zagrożonych wyginięciem, mogą jeść wyłącznie członkowie rodziny królewskiej oraz goście St. John’s College w Cambridge. Każdemu, kto zignoruje ten przepis, grozi kara grzywny w wysokości 5000 funtów.
 • Głowę martwego wieloryba należy bezwzględnie oddać królowi, natomiast jego ogon – królowej.
 • Za zbieranie grzybów w brytyjskim lesie grozi kara pieniężna. Okazuje się, że wspomnianą rozrywkę traktuje się jako naruszanie „rozwoju lasu”, a więc w świetle prawa stanowi przestępstwo.
 • Przepisy prawne w UK „mówią” także o tym, że w niedzielę pod żadnym pozorem nie można sprzedawać gotowanych flaków.
 • Hazard w bibliotece (np. gra w karty) jest całkowicie zabroniony.
 • Mieszkańcy centralnej części Londynu nie mogą trzepać mat ani dywanów. Jedyne na co mogą sobie pozwolić, to czyszczenie w ten sposób wycieraczek. Co ważne – zabieg można przeprowadzać wyłącznie do godziny 20.00.
 • W Liverpool na chodzenie topless mogą sobie pozwolić jedynie panie sprzedające ryby.
 • Między 10:00 a 19:00 panuje całkowity zakaz wyprowadzania bydła na ulice. Za przestępstwo w Szkocji uznaje się także wypasanie krów i koni będąc pod wpływem alkoholu.
 • Obowiązujące w Anglii prawo zezwala zabić Szkota, ale tylko wtedy gdy przebywa w obrębie miasta York i ma przy sobie łuk i strzały. Można to uczynić w każdy dzień wyjąwszy niedzielę.
 • Według przepisów prawnych w UK osoby zamieszkujące Chester mogą postąpić dokładnie w ten sam sposób, z tym że regulacja dotyczy Walijczyków i obowiązuje każdego dnia do północy.
 • W Boże Narodzenie nie wolno spożywać słodkich pasztecików.
 • Każdy Szkot ma obowiązek wpuścić do domu osobę, która poprosi o możliwość skorzystania z toalety.